Taggmakrill - Jezper Ivarsson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Isome
fångstdatum:
uppdaterad: