Sutare - Jezper Ivarsson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Eriksberg Slott
metod:Mete
bete:Sutare
fångstdatum:
uppdaterad: