Stäm - Jezper Ivarsson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: