Skrubbskädda - Jezper Ivarsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skärhamn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: