Rödspätta - Jezper Ivarsson

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: