Sandskädda - Jezper Ivarsson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:
längd:
fångstplats:Instön
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: