Näbbgädda - Jezper Ivarsson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjörn
metod:Mete
bete:Stagg
fångstdatum:
uppdaterad: