Makrill - Jezper Ivarsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjörn
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: