Gös - Jezper Ivarsson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:5100
längd:
fångstplats:Eriksbergs Fors
metod:Mete
bete:Abborre
fångstdatum:
uppdaterad: