Gråsej - Jezper Ivarsson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Spinn
bete:Gummijigg
fångstdatum:
uppdaterad: