Fjärsing - Jezper Ivarsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Marstrand
metod:Mete
bete:Stagg
fångstdatum:
uppdaterad: