Elritsa - Jezper Ivarsson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Siktfiske
bete:Gulp Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: