foto: Jag

Grönling - Johnny Priore

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Skåne
metod:Kikmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-04-15
uppdaterad:2020-04-27 19:11:55