Större kantnål - Mats Svensson

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:30
fångstplats:Lysekil Norra Hamnen
metod:Kikmete
bete:Tångräkbit
fångstdatum:2020-05-01
uppdaterad:2020-05-05 18:38:27