Bergstubb - Mats Svensson

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Henån
metod:Kikmete
bete:Tångräkbit
fångstdatum:2020-05-10
uppdaterad:2020-05-11 14:08:42