Lax - Fredrik Jadeland

art:Lax (Salmo salar)
vikt:17420
längd:114
fångstplats:Östersjön
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-05-10
uppdaterad:2020-05-18 05:48:55