Gärs - Ulf Noreman

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:120
längd:20
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-04-26
uppdaterad:2020-05-18 05:49:10