Asp - Anders "Anke" Nilsson

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:3911
längd:73
fångstplats:Nossan
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-05-06
uppdaterad:2020-05-18 05:49:27