Lax - Andreas Karlsson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:17600
längd:117
fångstplats:Östersjön
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-04-26
uppdaterad:2020-05-18 05:49:35