Öring - Fredrik Jadeland

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:7100
längd:91
fångstplats:Ivösjön
metod:Trolling
bete:Vobbler
fångstdatum:2020-03-08
uppdaterad:2020-05-18 05:49:44