Tejstefisk - Martin Ödmar

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:10
längd:15
fångstplats:Eskils Kanal
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-05-26
uppdaterad:2020-05-27 06:00:15