Ruda - Martin Ödmar

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:385
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2020-05-27
uppdaterad:2020-05-27 12:37:44