Guldfisk - Martin Ödmar

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2020-05-27
uppdaterad:2020-05-27 12:37:47