Stensimpa - Jerker Vinterstare

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Storsjön, Jämtland
metod:Mormyska
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: