Sutare - Jerker Vinterstare

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3425
längd:
fångstplats:Hercules Dammar, Kristianstad
metod:Flötmete
bete:
fångstdatum:2010-06-24
uppdaterad: