Småspigg - Jerker Vinterstare

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Kalmarsund
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: