Fjärsing - Andreas Schild

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:47:30