Skrubbskädda - Jerker Vinterstare

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund, Helsingborg
metod:Pillemete
bete:
fångstdatum:2019-05-24
uppdaterad: