Lake - Jerker Vinterstare

art:Lake (Lota lota)
vikt:3300
längd:
fångstplats:Flaten, Gnosjö
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: