Kolja - Jerker Vinterstare

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund, Helsingborg
metod:
bete:
fångstdatum:2016-04-12
uppdaterad: