foto: Per-Åke Andersson

Id - Jerker Vinterstare

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3320
längd:
fångstplats:Läckebyån, Kalmar
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2008-04-04
uppdaterad: