Guldfisk - Jerker Vinterstare

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:420
längd:
fångstplats:Trollsjön, Eslöv
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2019-06-25
uppdaterad: