Elritsa - Jerker Vinterstare

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storsjön, Jämtland
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: