Mört - Adam Alexanderssson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:790
längd:37
fångstplats:Helgeån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2003-05-03
uppdaterad:2014-05-24 16:51:51