Atlantisk bonito - Jerker Vinterstare

art:Atlantisk bonito (Sarda sarda)
vikt:1195
längd:
fångstplats:Bua, Ringhals
metod:Spinn
bete:Fluga
fångstdatum:2015-08-16
uppdaterad: