foto: Leif Jansson

Björkna - Jerker Vinterstare

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:890
längd:
fångstplats:Nedre Helgeå
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2011-05-20
uppdaterad:2020-05-28 10:00:42