Näbbgädda - Jerker Vinterstare

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Västhamnspiren, Helsingborg
metod:
bete:Häckla
fångstdatum:2020-05-29
uppdaterad:2020-06-03 05:44:36