Mal - Kjell Svensson

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:5500
längd:95
fångstplats:Helge å Vid Möckeln
metod:Bottenmete
bete:Björkna
fångstdatum:2020-06-10
uppdaterad:2020-06-13 17:04:58