Grönling - Martin Ödmar

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:5
längd:9
fångstplats:Nyrebäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-17
uppdaterad:2020-06-17 23:13:43