Groplöja - Martin Ödmar

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göl 39 Hökensås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-17
uppdaterad:2020-06-17 23:13:46