Småspigg - Jezper Ivarsson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klare Mosse
metod:Siktmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-23
uppdaterad:2020-06-23 10:32:58