foto: Markus Lundgren

Gräskarp - Christian Nilsson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:3330
längd:
fångstplats:Delsjödammarna
metod:Frilina
bete:Korvbröd
fångstdatum:2020-06-23
uppdaterad:2020-06-23 16:18:58