Småspigg - Gustav Nyström

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klare Mosse
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-24
uppdaterad:2020-06-24 17:25:31