Lax - Anders "Anke" Nilsson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:16400
längd:115
fångstplats:Östersjön
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-05-21
uppdaterad:2020-06-25 05:44:28