Pigghaj - Kelvin Hylen

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Trubaduren
metod:Bottenmete
bete:Tämligen äcklig Sill
fångstdatum:2020-06-18
uppdaterad:2020-06-25 05:44:47