Småspigg - Mats Svensson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klare Mosse
metod:Frilina
bete:Minimaggot
fångstdatum:2020-06-25
uppdaterad:2020-06-26 06:14:47