foto: Simon

Guldlax - Johnny Priore

art:Guldlax (Argentina silus)
vikt:290
längd:31
fångstplats:10-gradaren
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-06-27
uppdaterad:2020-06-28 12:34:25