foto: Simon

Gråsej - Johnny Priore

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:4600
längd:
fångstplats:10-gradaren
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-06-27
uppdaterad:2020-06-28 12:34:28