Groplöja - Mats Svensson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göl 39 Hökensås
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-07-07
uppdaterad:2020-07-10 08:12:36