Silverruda - Gustav Nyström

art:Silverruda (Carassius gibelio)
vikt:970
längd:38
fångstplats:Närsån, Gotland
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-06
uppdaterad:2020-07-10 08:13:53